'Wat doen we?

Commerciële ondersteuning
Het binnenhalen van nieuwe klanten is van levensbelang voor uw onderneming, maar een wel een lastig werkje. Al
gauw gaat er veel tijd zitten in uw vaste klanten en komt acquireren in tijdnood. We Say Sell heeft een jarenlange
ervaring op het gebied van het werven van nieuwe klanten, en kan gedeeltelijk of het gehele acquisitietraject voor u
verzorgen.
Interim
Mocht onverhoopt een van uw accountmanagers weg vallen dan is dit een groot probleem. Uw klanten verwachten
en verdienen nog steeds uw volledige aandacht. Tijdelijk zonder commercieel manager of zelfs een commercieel
directeur? Dat is als een schip zonder kapitein. We Say Sell heeft hiervoor de oplossing. We Say Sell heeft voor u
accountmanagers met verschillende commerciële achtergronden, zodat een inwerktijd tot een minimum kan worden
beperkt. Zo beschikt We Say Sell ook over diverse commerciële managers en zelfs commerciële directeuren welke u
adinterim kunnen ondersteunen.
Coaching
Het doel van We Say Sell is het vergroten van het succes van uw bedrijf. Dit kunnen wij ook doen door een
coachingstraject met uw verkopers zodat zij meer rendement uit hun verkoop kunnen halen, wat direct bijdraagt aan
uw bedrijfsresultaat. We Say Sell heeft een netwerk van professionele trainers / coaches welke hun sporen verdiend
hebben in de commerciële en de trainingswereld en uw verkopers een spiegel voor houden en hen uitdagen.
Er wordt gebroken met 'vastgeroeste' patronen, en wordt er gecoached in het toepassen van de nieuwe vaardigheden.
Participatie
Soms gebeurt het dat wij van We Say Sell actief participeren in onze klanten. Ook dit behoort door tot de mogelijkheden.