Zeven redenen om de verkoop uit te besteden:

1. Pieken en dalen
Voor bedrijven die veel seizoensproducten verkopen, kan outsourcing van verkoop een goede optie zijn. In de dalen blijven verkoopkosten laag en in de pieken is er ruimte om mensen in te huren.
2. Koude acquisitie
Koude acquisitie vergt speciale telefoonvaardigheden en is zeer tijdrovend. De kunst is om de juiste beslisser aan de
lijn te krijgen en die over te halen naar uw verkooppraat te luisteren. Externe bureaus kunnen die eerste lastige hobbel
nemen. Uw eigen verkooporganisatie kan vervolgens zelf de leads opvolgen.
3. Actie!
Veel bedrijven schakelen verkoopbureaus in om acties of promotieintroducties kracht bij te zetten. Het gaat hierbij
vooral om zo veel mogelijk mensen kennis te laten maken met het product. De tijdwinst voor u maakt uitbesteden
interessant.


4. Drempelvrees
Niet iedereen vindt verkopen leuk. Zomaar ergens aankloppen om iets te verkopen, moet u wel durven. Een externe
verkoper biedt uitkomst. Die kan voor u deuren bij potentiële afnemers opentrappen. U kunt zich ondertussen
bezighouden met waar u goed in bent, in het bedenken van nieuwe producten of het leiden van de dagelijkse productie
bijvoorbeeld. U kunt later in het verkooptraject aanschuiven voor technische details of het rondmaken van de deal.
5. Inzicht in de kosten
Hoeveel kost een verkoper en wat levert hij jaarlijks op? Niet elke ondernemer heeft deze cijfers paraat. Het
uitbesteden van de verkoop geeft een scherp inzicht in de geleverde inspanningen en het uiteindelijke resultaat. Zo ziet
u direct of het verkoopbureau zijn geld heeft terugverdiend.
6. Verfrissende aanpak
Eigen verkopers weten veel van het product of de dienst die ze verkopen. Misschien zelfs wel te veel. Het risico bestaat
dat ze de klant vermoeien met technische details en niet ter zake doende feiten. Externe verkopers kunnen met een
frisse aanpak verrassende effecten bereiken. Een enthousiaste verkoper die oplossingen aandraagt voor het probleem
van de klanten heeft de grootste scoringskans.
7. Resultaatverplichting
Eigen verkopers kosten per definitie geld. Ze ontvangen salaris en rijden vaak in een auto van de zaak. Deze kosten
bent u al kwijt voordat de verkoper ook maar een product heeft verkocht. Met een verkoopbureau kunt u
resultaatverplichtingen afspreken. Sommige verkopers durven zelfs op basis van no cure, no pay te werken. Met
andere woorden, de verkoop kost alleen geld als u inderdaad verkoopt.
Bron: Bizz 

Een INTERIM SALES?

In de vorige nieuwsbrieven hebben we gesproken over het uitbesteden van sales. In tegenstelling tot sales uitbesteding heeft sales detachering, of interim sales, vaak een tijdelijk karakter. Ook zien we hier vaker een projectmatige aanpak. We Say Sell beschikt over een zeer uitgebreid team van sales professionals met verschillende ervaringsniveaus en achtergronden. Hierdoor kunnen we de juiste professional inzetten op het juiste project.

Interim Sales is een uitstekende oplossing voor het tijdelijk opvullen van een ontstane behoefte op sales gebied. Dit
kan zijn om bijvoorbeeld een bepaalde periode te overbruggen. Ook kunt u denken aan zwangerschapsverlof of het
tijdelijk wegvallen van een van uw verkopers door ziekte. We Say Sell levert u in dat geval een tijdelijke verkoper zodat
er ‘gewoon’ omzet binnen blijft komen. Daarnaast is het interessant voor het inzetten van extra sales power in piek
periodes. Uiteraard kan dit ook voor langere tijd zijn. U wilt bijvoorbeeld een nieuwe productlijn in de markt zetten maar hier niet direct een heel team op zetten. We Say Sell levert u dan een of meer verkopers om uw nieuwe product in de markt ‘uit te proberen’. Indien dit slaagt kunt u er voor kiezen om met ons verder te gaan of om uw eigen team te gaan bouwen.

Veel startende organisaties kiezen vaak in eerste instantie voor Interim Sales . Er is in deze opstartfase behoefte aan
sales maar wel op flexibele basis. Interim Sales is dan de juiste oplossing. Zodra uw organisatie voldoende omzet
genereert kunt u dan starten met het opbouwen van uw eigen sales team.
Honorering gebeurt op basis van een vaste fee gecombineerd met een resultaat afhankelijk fee. 

Een INTERIM SALES MANAGER?

Tegenwoordig krijgt bijna elke functie een Engelse naam. Interim sales manager is hier ook zo’n goed voorbeeld van. Wie gebruikt nou nog de benaming tijdelijke verkoop manager? Niemand toch.

Wanneer huren bedrijven een interim sales manager van We Say Sell in? Vaak is dit het geval als een sales manager verwacht of onverwacht voor langere periode niet kan werken. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als de sales manager een wereldreis gaat maken van 3 maanden. Maar het kan ook gebeuren doordat de sales manager een ongeluk krijgt en hiervan moet revalideren en hierdoor enkele maanden uit de running is. Bovendien wordt er ook vaak een interim sales manager ingehuurd van We Say Sell als de sales manager een andere functie gaat beoefenen of naar een ander bedrijf gaat en er in de korte periode geen goede vervanger kan worden gevonden.

Voordelen van een interim sales manager
Het inhuren van een interim sales manager van We Say Sell kan meerdere voordelen hebben. Een interim sales
manager vervangt de normale sales manager. Dus hij of zij regelt eigenlijk alle zaken die de normale sales manager
ook zou doen. Hij of zij houdt dus het contact, maakt hier afstemmingen over en rapporteert weer naar andere
mensen. Maar naast het vervangen van de sales manager doet een interim vaak nog meer. Een interim sales
manager kijkt er bijvoorbeeld ook vaak naar of de processen wel goed verlopen of dat dit op een betere effectievere
manier zou kunnen.

Een interim heeft een frisse blik
Bovendien heeft een interim sales manager van We Say Sell een frisse blik en vaak ook nog eens jarenlange ervaring
in het sales wezen en ook nog eens in meerdere bedrijven. Deze kennis kan een bedrijf natuurlijk heel goed gebruiken
om alle processen en bedrijfsgewoontes eens even onder de loep te nemen. Kleine verbeteringen hierin kunnen op
jaarbasis al snel tot vele duizenden of zelfs 10 duizenden euro’s winst leiden. 

Het uitbesteden van sales is een bewezen en ijzersterk wapen.

Zeker in tijden waarin de bomen niet meer vanzelf tot in de hemel groeien. Uitbesteden betekent dat je een activiteit,
die je vandaag zelf uitvoert, door iemand anders laat uitvoeren tegen betaling. Met andere woorden; “Wij doen dat
waar we goed in zijn en door de juiste focus en inzet van mensen kunnen wij excelleren in ons vakgebied! Alle overige
activiteiten laten we over aan gespecialiseerde onderaannemers die op hun beurt weer excelleren in hun specifieke
vakgebied”.

Beth Rogers, MBA, verbonden aan de Portsmouth Business School en specialist op de gebieden marketing en HRM heeft voor diverse branches onderzoek gedaan naar de inzet en meerwaarde van het outsourcen (van gedeeltes van) de salesactiviteiten. Zij toont onomstotelijk aan dat outsourcing een positief effect heeft bij het beter focussen op de kernprocessen van organisaties. Uit haar onderzoeken trekt zij de volgende conclusie:

“Sales outsourcing is expected to be cheaper than the fully loaded cost of employing salespeople, but calculating the
cost comparison over time is far from straightforward. Nevertheless, replacing fixed costs with variable costs is
attractive to budgetholders. However, unlike many forms of outsourcing the advantages of sales outsourcing does not
often come from saving costs but rather increasing revenue or providing speed of response or flexibility.”

Maakt marketing een verkoopteam overbodig?

Eigenlijk is dit een heel vreemde stelling. Ooit een keuken of auto aangeschaft, zonder een verkoper gesproken te hebben? Een verzekering of hypotheek afgesloten, zonder u te laten adviseren door een expert?

Allereerst, wat is eigenlijk het verschil tussen marketing en sales? Dit is denk ik een goede vraag om eens bij stil te staan.
Zonder marketing zou je geen prospects of leads hebben om op te volgen én zonder een goede salestechniek en strategie zou je depressief worden van het afsluitpercentage. Marketing is alles dat je inzet om prospects te bereiken,
te verleiden en te overtuigen. Het salesproces is alles dat je doet om vertrouwen te winnen en een ondertekend inschrijfformulier te krijgen. Beide elementen zijn fundamenteel voor het succes van een organisatie. Je kan niet zonder een van deze processen. Door de strategieën van beide inspanningen te combineren, zul je een succesvolle groei zien. Aan de andere kant, indien de inspanningen niet in balans zijn, dan kan dit zelfs nadelig zijn voor de groei.

De marketing zal moeten bestaan uit de voordelen, die zeggen dat u het bedrijf bent voor hen. Deze boodschap bereidt de prospect voor op de sale. Welke manier u hiervoor dan ook kiest; adverteren, public relations, brand marketing, viral marketing of direct mail. Het sales proces bestaat uit persoonlijke interactie. Meestal éénopéén of telefonisch door het opvolgen van leads en referrals. Het omvat alles dat je direct in contact stelt met de prospect door middel van persoonlijk van persoonlijk contact, in plaats van op een afstand. Wat te doen als u zich niet comfortabel voelt bij het salesproces? Een alternatief, dat vaak succesvol is gebleken, is om iemand in huis te halen die wel over de ervaring en vaardigheden beschikt.

U kunt dit doen door een samenwerking aan te gaan, het uit te besteden of een professional van We Say Sell in te huren.